Syys­ko­kous 6.11.2019

KOKOUSKUTSU

Pohjanmaan Näkövammaiset ry:n sääntömääräinen SYYSKOKOUS pidetään ke 6.11.2019 klo 11.00 Seinäjoella Ruusulassa (osoite: Ruusukatu 22, 60200 Seinäjoki). Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen kokoukselle määräämät asiat.

Kokouksen jälkeen yhdistys tarjoaa joulupuuron ja kahvit, jota varten ilmoittautumiset toimistolle ma 21.10.2019 mennessä puh. 045 612 5122 tai sähköpostitse jasenasiat@pohjanmaannakovammaiset.fi. Muista mainita erityisruokavalio.

Kokousmateriaali lähetetään jäsenille tilauksesta. Tilaukset tulee tehdä ma 14.10.2019 klo 14.00 mennessä puh. 045 612 5122 tai sähköpostitse jasenasiat@pohjanmaannakovammaiset.fi. Kokousmateriaali julkaistaan kokouskutsun ja esityslistan osalta myös pohjanmaa-keskustelualueella ja verkkosivuilla sähköisessä muodossa. Kokousmateriaali luetaan kokonaisuudessaan syyskuun Äänisilmään.

Tervetuloa!

Hallitus

MATKAKULUT

Yhdistys korvaa varsinaisten jäsenten yli 10 euron kokousmatkat. Matkakustannukset maksetaan kokonaisuudessaan halvimman matkustustavan mukaan ja vain yhdistyksen matkalaskulomakepohjalla anottuja kustannuksia ja kuitteja vastaan. Kokouksen yhteydessä saat tarvittaessa matkalaskulomakkeen. Lomakkeella tulee ilmetä matkustettu matka (km, osoitteet ja paikkakunnat), matkustustapa, maksunsaajan täydellinen nimi ja täydellinen IBAN tilinumero. Huom! Jos laskutat kilometrejä, on mainittava myös henkilötunnus.

Matkalaskulomakkeen kuitteineen voi lähettää tai tuoda aluetoimistolle osoitteeseen: Vapaudentie 79, 60100 Seinäjoki. Niiden tulee olla aluetoimistolla ke 20.11.2019 mennessä, jonka jälkeen tulleita kulukorvaushakemuksia ei enää makseta. Matkakulut maksetaan kootusti joulukuun loppuun mennessä.

JÄSENALOITTEET

Jäsenen on, saadakseen jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, jätettävä asiansa kirjallisesti hallitukselle. Kevätkokoukselle tarkoitettu asia on toimitettava hallitukselle ennen tammikuun loppua ja syyskokoukselle tarkoitettu asia ennen syyskuun loppua.

ESITYSLISTA - SYYSKOKOUS

Aika: keskiviikko 6.11.2019, klo 11.00
Paikka: Ruusula, Ruusukatu 22, 60200 Seinäjoki

KÄSITELTÄVÄT ASIAT
 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen sihteerin valinta
 3. Kokouksen osanottajien toteaminen
 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Kokouksen järjestäytyminen. - valitaan kokoukselle 3 ääntenlaskijaa (1 pistekirjoitustaitoinen) - 2 pöytäkirjan tarkastajaa -  valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 6. Työjärjestyksen vahvistaminen
 7. Katsaus kuluvan vuoden toimintaan ja tileihin syyskuun loppuun saakka
 8. Päätetään vuoden 2020 toimintasuunnitelma
 9. Päätetään jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus vuodeksi 2020. Hallituksen esitys: -  varsinaisen jäsenen liittymismaksu 30€ - kannatusjäsenmaksu 30€
 10. Päätetään hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot vuodeksi 2020. Hallituksen esitys: -    puheenjohtaja 300 €/kk - varapuheenjohtaja 100 €/kk - hallituksen muut jäsenet 50 €/kk
 11. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuosiksi 2020 – 2021
 12. Päätetään toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien palkkiot vuodeksi 2020. Hallituksen esitys: - tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan
 13. Päätetään vuoden 2020 talousarvio. Hallitus pyytää syyskokoukselta valtuuksia muuttaa talousarviota, mikäli STEA:lta haettu avustusei toteudu.
 14. Puheenjohtajan valinta vuosiksi 2020 - 2021
 15. Kahden varsinaisen jäsenen valinta hallitukseen vuosiksi 2020 – 2021
  Erovuoroisina hallituksen jäseninä ovat Pirjo Luhtala sekä Ritva Hagelberg.
 16. Yhdistyksen edustajien valinta Näkövammaisten Liitto ry:n valtuustoon vuosille 2020- 2024 (10 § 8 k)
 17. Syyskokousaloitteet
 18. Muut mahdolliset asiat
 19. Kokouksen päättäminen

Hallitus